Forskningsfondens styrelse

Ordförande
Tommy Johansson
GAGNEF
Tel 0241-618 69

Vice ordförande
Urban Magnusson
VÄSTERÅS
Tel 076-037 59 84

Kassör
Britta Strandberg
BORLÄNGE
Tel 0243-21 92 63

Sekreterare
Elisabeth Westerman
GÄVLE
Tel 026-12 16 90

Övriga ledamöter
Mojgan Kashi
UPPSALA
Tel 070-725 85 86

Ove Andersson
UPPSALA
Tel 018-23 46 39

Suppleanter
Olle Westling
OCKELBO

Elisabet Palmér Kock
UPPSALA
018-15 25 19

Adjungerade läkare
Gunnar Tufvesson
Bengt Fellström
Torbjörn Linde
Lars Beckman

Revisor
KPMG Bohlins AB
BORLÄNGE
Tel 0243-22 70 30