Sommarresa 2020 INSTÄLLD

 

COVID-19 fortsätter att härja runt om i världen. Vår ambition var att kunna genomföra en resa i slutet av augusti men tyvärr kan vi inte säkerställa en resa samt att de planerade aktiviteterna är stängda (minimerade för mindre sällskap). Då vi inte vill utsätta någon för viruset har styrelsen beslutat att ställa in årets sommarresa. Vår planering skjuts därför fram till nästa sommar.

 

Våraktiviteter 2020

 

Årsmötet hölls som planerat i Enköping. Dagen började med årsmötesförhandlingar. Därefter fick vi en förevisning av Wallinska gården vilken skötas av Enköpings stads Hembygdsförening. Enköpings Stads Hembygdsförening bildades för att rädda Wallinska gården, den sista 1800-talsgården i centrala Enköping. Wallinska gården är en gammal ”åkargård” representativ för hur en del gårdar såg ut ända in till mitten av 1900-talet.
Årsmötet avslutades med lunch på Stattshörnan. Plats och tid: Som ovan den 14 mars.

Vårens lunchträff blev inställd p g a den rådande pandemin.

 

Höstaktiviter 2019

 

Julresa till Hallstahammar och Kolbäck. Vi besökte Åsby hem och Trädgård för att därefter äta julbord på Westerqwarn. Plats och tid: Som ovan lördagen den 7 dec.

En debatt om organdonation anordnades under donationsveckan. Debatten var öppen för alla och leddes av politiker och representant från Njurförbundet. Plats och tid: Uppsala tisdagen den 5 nov.

Höstresa till Sveriges första stad Sigtuna. Vi besökte Sigtunastiftelsen där vi fick en presentation och rundvandring vilken avslutades med lunch. Därefter var valet fritt: ett besök på Sigtuna museum och/eller egen rundvandring i den pittoreska staden. Plats och tid: Sigtuna lördagen den 12 okt 2019.