Ordförande
Claes-Göran Molldén
claes.mollden@outlook.com
070-638 72 05

Vice ordförande, informationsansvarig
Rose-Marie Arnviken-Litbo
kalmar@njurforbundet.se
073-775 97 96

Sekreterare
VAKANT

Kassör
Krister Arvidsson
Olds68@hotmail.se
070-578 82 74

Vice kassör
Karin Arvidsson
karin.arvid@gmail.com
070-316 62 39

Ledamot, tf sekreterare
Christer Andersson
christer.lars.g.andersson@gmail.com
0739-530021

Ledamot
Yvonne Malmgren
yvonne.malmgren@telia.com
070-513 36 26

Sjukhusombud

Västervik
VAKANT

Oskarshamn 
Claes Mollden
claes.mollden@smalandshamnar.com
070- 6387205

Kalmar 
Christer Andersson
christer.larsg.andersson@gmail.com
073-9530021