Möten 2023

9/3 Världsnjurdagen. Infobord vid Centralsjukhuset Karlstad.

16/4 Årsmöte, Patienthotellet Centralsjukhuset Karlstad, Föreläsare: Regiondirektör Peter Bäckstrand. 22 Deltagare.

13/8 Sommarträff Gattet Kristinehamn 25 deltagare.