Möten 2020

15/1 Styrelsemöte. Plats: Plats:Konferensrum utanför Dialysmott. CSK. Kl: 15:00

16/1 Klinikledningsmöte Njurmedicinkliniken Värmland. Plats: Konferensrum utanför Dialysmott. CSK. Kl: 8:00. Åke och Christer representerar föreningen.

8/3 Årsmöte. Föreläsning av Överläkare Gunilla Welander
Anna-Karin Larsson, Verksamhetschef Njurmedicinkliniken  satt ordförande för mötet. 26 deltagare.

12/3 Världsnjurdagen. Inställt

15/3 Möte  via Skype med  Anders Wahlén servicetrafikchef, Värmlandstrafik och Peter Bäckstrand regiondirektör, Region Värmland angående sjukresor i Coronatider till och från dialysmott. Beslut: Dialyspatienter kommer samköras med enbart andra dialyspatienter. Rutinen får gälla från 2020-06-08 till och med 2020-08-31 därefter utvärderas. Se hela beslutet här.